Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Historia

 

HISTORIA DAWNA I NAJNOWSZA

strażLeżąca nad rzeką Wkrą wieś Glinojeck po raz pierwszy wspominana jest w dokumencie pochodzącym z 1403 roku. Należy wówczas do powiatu suleszyskiego będącego częścią Ziemi Zawkrzeńskiej. Jednak dopiero rok 1859 zapoczątkował okres dynamicznego rozwoju miejscowości. Stało się to za sprawą Spółki Ziemskiej Balicki i Mayzler, która wybudowała Cukrownię. Zakład otrzymał od imienia córki jej pierwszego właściciela - nazwę "Izabelin". Powstanie cukrowni spowodowało szybki rozwój Glinojecka. Cukrownia na długie lata stała się nie tylko miejscem pracy, lecz także bardzo ważnym ośrodkiem sportowego, gospodarczego i kulturalnego życia glinojeckiej społeczności. W okresie międzywojennym wieś Glinojeck należała do Gminy Młock. Również po drugiej wojnie światowej przez kilka lat stanowiła część młockiej gminy. Od I stycznia 1955 roku w wyniku zmiany podziału administracyjnego kraju, stał się Glinojeck siedzibą władz gromadzkich. Utworzona wówczas gromada Glinojeck składała się z 10 sołectw. W 1973 r. nowa reforma zmieniła podział administracyjny kraju - znikają gromady, na ich miejsce powstają gminy. Jedną z nich jest gmina Glinojeck w jej skład wchodzą w całości byłe gromady: Glinojeck, Ościsłowo i Wola Młocka oraz częściowo byłe gromady: Krajkowo i Dziektarzewo. Koniec 1976 roku przyniósł jeszcze jedno ważne wydarzenie, które na trwałe zapisało się w dziejach Glinojecka. Rozpoczęto budowę cukrowni "Glinojeck" jednego z największych tego typu zakładów przemysłowych w Polsce. Równocześnie z budową fabryki przystąpiono do budowy osiedla mieszkaniowego. W 1990 roku w wyniku zmian ustrojowych powołany, zostaje samorząd gminny. 27 maja odbywają się wybory, które wyłaniają Radę Gminy Glinojeck. Kilka tygodni później Rada dokonuje wyboru wójta gminy. 2 października 1993 roku po kilku miesiącach zabiegów gminnego samorządu, Rada Ministrów nadała miejscowości Glinojeck prawa miejskie. Na terenie gminy Glinojeck jest sporo miejsc, które warto zobaczyć. Na skwerku, nie opodal Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck znajduje się obelisk poświęcony pamięci poległych i pomordowanych podczas drugiej wojny światowej. Następnie można iść do kościoła pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Konsekracji wybudowanej w latach osiemdziesiątych świątyni dokonał 8 maja 1988 rok-u biskup płocki Jan Wosiński. Kościół prezentuje się ładnie zarówno z zewnątrz jak i w środku. W miejscowości Sulerzyż zachował się kościół pod wezwaniem Św. Anny. Jego budowę rozpoczęto w 1907 r a zakończono 25 lat później. Będąc, w tym kościele można obejrzeć rzeźby drewniane z przełomu XVIII i XIX Wieku. Na pobliskim cmentarzu spoczywa 12 powstańców poległych w 1863 roku w bitwie pod Rydzewem. W miejscowości Malużyn zachował się kościół wybudowany w połowie XV wieku. Przy świątyni znajduje się drewniana dzwonnica z 1655 roku. Na terenie naszej gminy znajduje się jedno z największych cmentarzysk na Mazowszu - Las Ościsłowski. W lesie tym 20 lutego 1940 roku hitlerowcy zastrzelili około 1.700 chorych psychicznie i inwalidów pochodzących z powiatu ciechanowskiego oraz powiatów sąsiednich. Dziś na miejscu, gdzie dokonano tamtej zbrodni, stoi pomnik ku czci pomordowanych. W miejscowości Wkra znajduje się zbudowany w połowie XIX wieku drewniany dworek otoczony zabytkowym parkiem. Lata 1990 - 1999 były dobrym okresem dla rozwijającego się miasta Glinojeck. W tym okresie wybudowano: miejsko-gminny ośrodek zdrowia wraz z apteką i mieszkaniami dla personelu w Glinojecku i ośrodek zdrowia w miejscowości Ościsłowo, przeprowadzono remont istniejącego ośrodka zdrowia w Woli Młockiej, wybudowano w Glinojecku miejsko-gminne przedszkole, nową zajezdnię autobusową na której codziennie zatrzymuje się 90 autobusów, dzięki temu mieszkańcy miasta i gminy mają bezpośrednie połączenie m. in. z Warszawą, Toruniem, Bydgoszczą, Krakowem, Olsztynem, Płockiem, Łodzią i Mławą. Wybudowano hydrofornię w Malużynie, przeprowadzono modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Glinojecku oraz modernizację istniejącej kotłowni w Glinojecku, rozbudowano szkołę podstawową w Ościsłowie i Glinojecku co umożliwiło uruchomienie w mieście szkoły średniej o profilu ogólnym - L.O. Wybudowany został w Glinojecku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w którym aktualnie organizowane jest życie kulturalne w mieście. W ostatnim okresie wybudowana została hala sportowa i stadion sportowy wraz z zapleczem technicznym i boisko do gry w piłkę siatkową oraz ręczną. Stadion posiada zaplecze techniczne umożliwiające organizowanie na nim imprez kulturalnych i różnorodnych uroczystości okolicznościowych. Od 01 marca 2000 roku utworzone zostało Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego głównym zadaniem jest budowa nowych budynków mieszkalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck. Duże sukcesy zanotował Glinojeck w rozwoju gminnej infrastruktury a zwłaszcza w dziedzinie budowy dróg i wodociągów. Aktualnie z wody z wodociągów korzysta około 50 proc. mieszkańców Gminy oraz mieszkańcy miasta Glinojecka. W ostatnich latach w GIinojecku rozbudowana została sieć kanalizacyjna. Miasta Glinojeck posiada własną oczyszczalnię ścieków. Aktualnie podjęte zostały działania dotyczące przejęcia istniejącej hydroforni oraz oczyszczalni ścieków po byłym PGR Kondrajec Pański, co umożliwi dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W okresie tym okresie w Glinojecku utwardzone zostały wszystkie ulice i chodniki (asfalt, kostka betonowa) Utwardzone zostały drogi dojazdowe do miejscowości położonych na terenie gminy. W 1995 roku przez naszą gminę przeprowadzona została linią światłowodowa łącząca Ciechanów z Raciążem. Dzięki tej inwestycji, nastąpiła kompleksowa telefonizacja Miasta i Gminy Glinojeck. Istniejące dwie automatyczne centrale telefoniczne - zainstalowane w Glinojecku i Ościsłowie zapewniają mieszkańcom Gminy możliwość uzyskania automatycznego połączenia telefonicznego z całym światem. W ostatnim czasie modernizacja głównej centrali telefonicznej umożliwiła mieszkańcom korzystanie z zasobów Internetu między innymi za sprawą SDI (Szybkiego Połączenia Internetowego). Systematyczna budowa dróg utwardzonych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, telefonicznych, modernizacja sieci energetycznych poprawia poziom życia mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck a jednocześnie stwarza szanse rozwojowe dla nowych podmiotów gospodarczych.

PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA

aktRada Gminy w Glinojecku w dniu 09 września 1992 roku podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Ciechanowskiego o nadanie miejscowości Glinojeck statusu miasta. Wykonując uchwałę Rady Gminy Nr XXI/156/02 z dnia 09.09.1992 roku w sprawie j. w., Zarząd Gminy postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie. Konsultacje społeczne przeprowadzone były na terenie Gminy w okresie od 10.09. do 10.10.92r. (30 dni).
Do wszystkich zakładów pracy działających na terenie tut. Gminy i wszystkich samorządów wiejskich wysłane zostały obwieszczenia, w których podano do wiadomości publicznej przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia, a także sposób i tryb zgłaszania opinii i wniosków, jak również datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
Zebrano w ich wyniku pozytywne opinię mieszkańców, oceniające pozytywnie tę społeczną inicjatywę. Nie stwierdzono opinii negatywnych.
Następnie Zarząd Gminy wystąpił w dniu 30.10.1992 roku do Wojewody Ciechanowskiego z wnioskiem o nadanie miejscowości Glinojeck statusu miasta, załączając stosowne dokumenty, wynikające z wytycznych zawartych w piśmie Urzędu Rady Ministrów. Za nadaniem statusu miasta miejscowości Glinojeck przemawiały funkcje miasto twórcze tej miejscowości, jej położenie geograficzne oraz zapotrzebowanie mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Wniosek zawierał uzasadnienie oraz załączniki:

  • uchwałę Rady Gminy, wyrażającą stanowisko zainteresowanych mieszkańców,
  • plan ogólny zagospodarowania przestrzennego (rysunek i tekst) wraz z informacją o jego aktualności,
  • stanowisko Wojewody, Sejmiku Samorządowego i właściwego do spraw urbanistyczno-architektonicznych Wydziału Urzędu Wojewódzkiego,
  • zarys historii miejscowości,
  • podstawowe dane statystyczne dot. ludności, infrastruktury społecznej i komunalnej.

nadanieUrząd Rady Ministrów pozytywnie rozpatrzył przesłany wniosek i miejscowość Glinojeck otrzymała Status Miasta. Akt nadania Statusu Miasta Miejscowości Glinojeck Rada Ministrów nadała z dniem 02 października 1993 roku Rozporządzeniem z dnia 15 września 1993 roku w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, które opublikowane jest w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 400. 

INTERmedi@

Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0190009 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI