Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników UMiG Glinojeck

 

Kodeks Etyczny Pracowników
Urzędu Miasta i Gminy
w Glinojecku 

Preambuła

              Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy podczas realizacji obowiązków wynikających z wykonywania zawodu urzędnika.

             Celem kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.

     Kodeks ten oparty został na wartościach i zasadach takich jak: sprawiedliwość, uczciwość, lojalność, prawda, szacunek, odpowiedzialność i godność.

§ 1

Postępowanie pracownika samorządowego.

 1. Pracownicy samorządowi wykonują swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych i zwiększający zaufanie mieszkańców do samorządu, a w szczególności zaś:
  • traktują swoją pracę jako służbę publiczną, mając zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej i każdego mieszkańca gminy z osobna.
  • przedkładają dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
  • są świadomi, że swoim postępowaniem współtworzą wizerunek pracownika samorządowego.
  • lojalnie i rzetelnie realizują cele wspólnoty samorządowej bez względu   na własne przekonania i poglądy polityczne.
  • pracują uczciwie i sumiennie, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swojej pracy.
  • racjonalnie, oszczędnie i efektownie gospodarują gminnym majątkiem i środkami publicznymi.

§ 2

Postawa pracownika samorządowego względem klienta.

 1. Pracownicy samorządowi w bezpośrednich kontaktach z klientem wyróżnią się: taktowością, uprzejmością, życzliwością i dbałością o odpowiednią i rzetelną obsługę, a w szczególności:
  • starają się pomóc w szybkim i sprawnym załatwieniu czynności administracyjnych.
  • działają w sposób otwarty, używając języka dostępnego i zrozumiałego dla  wszystkich mieszkańców niezależnie od ich wieku i wykształcenia.
  • traktują jednakowo wszystkich klientów,
  • rozpatrują i rozstrzygają wnoszone sprawy, wnioski i skargi w sposób bezstronny i sprawiedliwy.
  • udzielają klientowi precyzyjnych i szczegółowych informacji na temat jego uprawnień i zobowiązań wynikających z przepisów prawa.
  • zachowują w tajemnicy informacje uzyskane od klienta podczas trwania procedury administracyjnej i po jej zakończeniu.

§ 3

Rozwój i kompetencje pracowników samorządowych.

 1. Pracownicy samorządowi dbają o rozwój własnych kompetencji, wiedzy  i kultury osobistej, a w szczególności:
  • podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz poszerzają swoją wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie.
  • racjonalnie, merytorycznie uzasadniają własne decyzje i sposób postępowania w określonych sprawach.
  • przejawiają życzliwy stosunek w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami oraz korzystają z ich pomocy, wiedzy i doświadczenia.

§ 4

Zachowanie przejrzystości i zapobieganie korupcji.

 1. Pracownicy samorządowi dokładają wszelkich starań, aby ich postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji:
  • w prowadzonych sprawach traktują równo wszystkich klientów, nie ulegają żadnym naciskom,
  • nie dopuszczają do podejrzeń o związek między interesem publicznym  i prywatnym,
  • nie demonstrują zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzegają się promowania jakichkolwiek grup interesu,
  • nie podejmują żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
  • nie ujawniają informacji poufnych, ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych.

§ 5

Postanowienia ogólne.

 1. Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku  ma rangę dokumentu urzędowego.
 2. Kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem zapoznania, zaakceptowania i podpisania przez pracowników urzędu.
 3. Tekst kodeksu otrzymują wszyscy pracownicy Urzędu.
 4. Nowo przyjmowani pracownicy zobowiązani są do zapoznania z postanowieniami kodeksu.
 5. Wszyscy pracownicy Urzędu są zobowiązani do przestrzegania postanowień kodeksu.

Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku został przyjęty przez pracowników  w dniu 16 maja 2005r.
Podpisanie kodeksu przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku zobowiązuje do przestrzegania zasad etycznego postępowania.

INTERmedi@

Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 18 sierpnia 2017
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0189782 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI