Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

O Projekcie

 
- logo_na_strone.jpg
- st.jpg
 

GMINA GLINOJECK realizuje projekt

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Glinojeck”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki

 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eIncuusion

„Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Całkowita wartość projektu:

2 764 186,74 zł (100 % dofinansowania )

 

 Projekt skierowany do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Glinojeck, posiadających niskie dochody, korzystających ze wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, mających na utrzymaniu dziecko lub młodzież uczącą się, w tym osoby niepełnosprawne. Dotacja obejmuje zakup sprzętu komputerowego oraz dostawę Internetu dla mieszkańców oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury sieciowej na terenie gminy.

W ramach projektu 80 gospodarstw domowych:

  • otrzyma darmowy zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencją
  • otrzyma bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Glinojeck wraz z niezbędnym sprzętem do instalacji
  • weźmie udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu.

Całkowity udział w projekcie jest bezpłatny.

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Glinojeck” realizowany jest na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-14-084/12-00, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Głównym celem projektu jest udostępnienie ok. 200 osobom, z 80 gospodarstw domowych, wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub trudną sytuację materialną, zasobów Internetu oraz umożliwienie im nauki posługiwania się komputerem. Projekt przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych szczególnie na obszarach wiejskich. Internet umożliwi dostęp do zasobów edukacyjnych osobom mniej zamożnym. Przyczyni się do niwelowania różnic w dostępie do zasobów w sieci mieszkańcom obszarów wiejskich.

Bezpośrednim celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności zamieszkującej szczególnie obszary wiejskiej Gminy Glinojeck, przez dostęp do szerokopasmowego Internetu, budowę infrastruktury technicznej, zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego oraz dostępu do sieci przy zapewnieniu odpowiednich warunków użytkowania i pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w gospodarstwach domowych.

Cele szczegółowe:

a)      zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie Gm. Glinojeck dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

b)      udostępnienie wyposażenia niezbędnego do korzystania z usług internetowych oraz udostępnienie usług teleinformatycznych pozwalających na wykorzystanie innowacyjnych zastosowań Internetu,

c)      nabycie przez beneficjentów ostatecznych niezbędnych umiejętności w zakresie korzystania z komputera i Internetu. Cel ten zostanie osiągnięty przez organizację szkoleń dla 80 beneficjentów ostatecznych.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają szkolenie z podstaw obsługi komputera, komputery z dostępem do Internetu

 

- wspolfinansowanie.png

Biuro Projektu

Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0190009 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI