Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Wiadomości samorządowe     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

ZGK Sp. z o.o.

 

 O Firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku powstał w 2001r. w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który był Zakładem Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck. Siedziba Spółki mieści się w Glinojecku przy ul. Płockiej 20, województwo mazowieckie, powiat Ciechanów.

Jedynym wspólnikiem jest Gmina Glinojeck. Posiada ona 100% udziałów. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012895.

Podstawowymi dziedzinami działalności Spółki są:

 • 1. Produkcja i sprzedaż wody dla mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck.
 • 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych.
 • 3. Wytwarzanie, przesył i dystrybucja cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej.
 • 4. Świadczenie usług budowlanych w zakresie sieci i przyłączeń wodociągowych.
 • 5. Świadczenie usług budowlanych w zakresie sieci i przyłączeń kanalizacyjnych.
 • 6. Obsługa cmentarza komunalnego.

 Pliki do pobrania:

1. Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłącza wod-kan. -pobierz

2. Wzór zgłoszenia wykonania przyłącza wod-kan. - pobierz

Zezwolenia

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku posiada obowiązujące pozwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływyowych od właścicieli nieruchomości z terenu  Miasta i Gminy Glinojeck.

Biuro Obsługi Klienta

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku

ul. Płocka 20

06-450 Glinojecku

tel./fax:  23 674 00 68

Pogotowie wod.-kan. 500 054 406 ( pn-pt 7.00-23.00, so-nd 7.00-15.00)

Godziny pracy biura: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: zgkglinojeck@wp.pl

 

 

 

Przyjmowanie zleceń:

 

 • wywóz nieczystości płynnych,
 • likwidacja awarii,
 • wynajem koparko-ładowarki,
 • wykonawstwo przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Odbiorcy:

 • klienci indywidualni,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • firmy, instytucje, urzędy.

Podstawowe zadania Administracji Cmentarza Komunalnego w Glinojecku:

 • wyznaczanie miejsc do pochówków i nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac ziemnych,
 • prowadzenie ewidencji osób zmarłych pochowanych na cmentarzu,
 • właściwe zagospodarowanie i eksploatacja miejsc pochówków osób zmarłych,
 • utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu,
 • pobieranie opłat za wjazd na teren cmentarza,
 • wydawanie zezwoleń na ustawianie nagrobków, ławek, nasadzeń krzewów i drzew, oraz nadzór nad wykonaniem tych prac,
 • wydawanie zezwoleń i nadzór nad prowadzeniem budowy grobów murowanych,
 • wydawanie zezwoleń na ekshumacje i nadzór nad wykonaniem tych prac,
 • pielęgnację terenów zielonych i drzewostanu cmentarza,
 • utrzymanie kaplicy cmentarnej,
 • udostępnianie chłodni w kaplicy cmentarnej.

 

Glinojeck, dnia 02.02.2017 r. 

 

OCENA JAKOŚCI WODY

 

      Na podstawie analiz uzyskiwanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego przez PPIS w Ciechanowie oraz realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku  kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji wodociągu Zalesie gmina Glinojeck informuje, że dostarczana woda przeznaczona do spożycia przez ludzi o wymaganej jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej spełnia w tym zakresie obowiązujące wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. oraz w rozporządzeniu z 13 listopada 2015 r. (Dz.U.z 2015 r. poz 1989).  Zgodnie z § 3 w związku z § 4 tego rozporządzenia woda pobierana z urządzeń wodociągowych jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna m.in. od wszelkich substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia oraz dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne określone w załączniku nr 3 i dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda okreslonych w załączniku nr 4.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016/2017.

 

T A R Y F A

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

dla Miasta i Gminy Glinojeck na okres od 01.06.2016 do 31.05.2017 r.

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

 1. A.   Taryfa za pobraną wodę, dostarczoną urządzeniami wodociągowymi:
  1. Dla gospodarstw domowych 3,04 zł/m3 wody       + podatek VAT 8%
  2. Dla pozostałych odbiorców    3,90 zł/m3 wody       + podatek VAT 8%
  3. Stała opłata abonamentowa 2,62 zł/m-c                + podatek VAT 8%

 

 1. B.   Taryfa za odprowadzone ścieki do urządzeń kanalizacyjnych:
  1. Dla gospodarstw domowych 5,09 zł/m3 odprowadzonych ścieków+ podatek VAT 8%
  2. Dla pozostałych odbiorców    8,05 zł/m3 odprowadzonych ścieków+ podatek VAT 8%
 1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodno-kanalizacyjnych:

195,61 zł netto + podatek VAT 8%

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Glinojecku

ul. Płocka 20 
06-450 Glinojeck

 

Sekretariat:

23 6740068

fax:

23 6740068

e-mail:

zgkglinojeck@wp.pl

 

NIP: 566-18-02-360

REGON: 130866351

Oznaczenie sądu rejestrowego:
   Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
   XXI Wydział Gospodarczy
   KRS 0000012895

Konto bankowe:
   19 8213 0008 2001 0012 7606 0001

 

 

ZGK Glinojeck

Mapa Gminy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP
Wieści Glinojeckie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Rządowe Centrum Legistlacji
edu

Subskrypcja
Przyjazna Szkola
Galerie
Drogi gddkia
Centrum informacji o środowisku
wfosig
licznik odwiedzin   0190008 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI